Svět práce firmy Felder

Kvalitní pracovní místa v nejrůznějších profesích s možností rozvoje na meziárodním poli, a to jen 10 kilometrů od Innsbrucku se zastávkou veřejné dopravy přímo u areálu závodu - vítejte ve světě skupiny Felder.

Více než 800 zaměstnanců v ústředí naší firmy a stovky zaměstnanců na celém světě denně připravují inteligentní řešení pro odborníky na zpracování dřeva.

Co je všechny spojuje? Zaujetí pro inovace a odhodlání stále se zlepšovat. Jako mezinárodní strojírenský a technologický podnik nabízíme profesionální pracovní prostředí, možnost uplatnění vlastních nápadů a skutečné perspektivy pro společnou úspěšnou budoucnost. Ať už stojíte na začátku své profesní kariéry, hledáte učňovské místo nebo s sebou přinášíte mnohaletou profesní zkušenost - pojďte s námi tvořit budoucnost obrábění dřeva.

FG_Luftaufnahme_Zentrale_2018_01_1.jpg

Benefity

Nabízené benefity se mohou lišit podle pracoviště

Individuální rozložení pracovní doby

P_K_Allgemein_2016_002.png
Lidé se vyvíjejí odlišně a během svého pracovního života mají různé potřeby a požadavky. S individuálním rozložením pracovní doby pro různé fáze života se naši zaměstnanci mohou pozitivně rozvíjet v závislosti na životní fázi, v níž se nacházejí. 
 

Příspěvky na jízdenky veřejné dopravy

P_Li_Oeffis-Zug_iStock_2019.jpg
Naši zaměstnanci, kteří jezdí do práce veřejnou dopravou, dostávají příplatek na regionální jízdenky VVT. Pokud to vzhledem k místu bydliště nebo začátku pracovní doby není možné, podporujeme naše zaměstnance formou příplatku na jízdní náklady.
 

Při práci vytráví

P_Li_Kantine-Essen_iStock_2019.jpg
V našem bistru si mohou zaměstnanci vybrat z různých jídel a posilnit se – samozřejmě za zvýhodněných cenových podmínek. Zvlášť oblíbené jsou také naše pravidelné ovocné dny.

Bavíme se společně

Arbeitswelt_Feiern_02_1.jpg
Velký počet akcí a oslav rozvíjí u našich zaměstnanců sounáležitost s týmem. Počínaje letním grilováním přes oslavy dokončení staveb až po sportovní týmové soutěže jako Tyrolský firemní běh, WOK-WM firmy Felder na sáňkařské dráze v Iglsu nebo společné výlety - bavíme se společně.

Ocenění jubilantů

Arbeitswelt_Jubilar_1.jpg
Jedenkrát do roka pořádáme pro naše jubilanty oslavu, na které se setkáváme s nejvěrnějšími zaměstnanci a ukazujeme jim, jak si jich vážíme. 

Lokální spolupráce

P_Li_Rabatte_iStock_2019.jpg
Intenzívně kooperujeme s partnery v regionu a vyjednáváme pro naše pracovníky atraktivní podmínky: slevy v různých podnicích v regionu působících v oblastech auto, dílna a zahrada, cestování a volný čas, pojištění nebo také sport, móda a doplňky.

Tak vypadají světy práce firmy Felder

570

Našimi interními vzdělávacími programy prochází každoročně 570 zaměstnanců 

29

národností přináší do ústředí naší firmy cennou různorodost 

40

40 procent našich vedoucích pracovníků ve výrobě začínalo "vyučením u firmy Felder"

287

Před naším podnikem zastavuje denně 287 krát veřejný dopravní prostředek

100

procent elektřiny, kterou spotřebujeme, získáváme z obnovitelných zdrojů

200

V bistru se denně v poledne vydává 200 jídel

588

Naše týmy absolvovaly během posledních pěti Tyrolských firemních běhů 588 kilometrů

30

V uplynulých letech jsme buď finančně nebo darováním strojů podpořili 30 sociálních projektů na celém světě

320.000

Optimalizovanými energetickými koncepcemi ročně ušetříme 320.000 kg CO² (to odpovídá 25 domácnostem)

S Akademií FELDER držíte prst na tepu doby

Company_Akademie_2.jpg
Vzdělávání a další vzdělávání odjakživa patří k prioritám našich zaměstnanců Akademie firmy Felder připravují naše pracovníky na výzvy budoucnosti.
Vědění je víc než informace o číslech, datech, faktech –
Vědění je konečným produktem učebního procesu!

Vyučení u firmy Felder pro vedoucí pracovníky zítřka

Lehre bei Felder für die Führungskräfte von Morgen.png
Během vzdělávací činnosti, kterou provádíme již více než 40 let, jsme se v rámci Tyrolska vypracovali ve vzdělávací instituci s největším počtem ocenění. Díky zdravému růstu můžeme našim nastupujícím odborníkům poskytnout do budoucna vyhlídku na jisté pracovní místo. Již desetiletí stavíme na tom, že sami zajišťujeme odbornou přípravu a další rozvoj velké části našich vedoucích pracovníků.

Naše odpovědnost

Zdraví

Zdraví našich zaměstnanců je pro nás důležité. Proto se angažujeme v oblasti péče o zdraví a vytváříme pracoviště s co nejlepšími ergonomickými parametry, poskytujeme našim pracovníkům nabídky zdravotní péče, jako je očkování, vyšetření, ochranné vybavení aj. a také zdravou výživu v našem vlastním firemním bistru.

Veřejné dopravní prostředky

Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči našim pracovníkům a životnímu prostředí. Proto například podporujeme místní veřejnou dopravu tím, že našim pracovníkům poskytujeme náhradu části roční jízdenky, pokud jezdí do práce veřejným dopravním prostředkem (zastávka rychlodráhy ÖBB je umístěna přímo vedle areálu podniku). Tím snižujeme individuální dopravu v regionu a svým malým dílem přispíváme k udržení našeho životního prostředí! A pokud by pracovníci nemohli využívat hromadnou dopravu, podpoříme je formou příspěvku na jízdní náklady.

Rozmanitost

Rozmanitost lidí, co se týče jejich původu, názorů, jejich zevnějšku, věku nebo životního stylu, činí z jejich soužití něco velmi cenného. Jen na pracovišti v Hall in Tirol zaměstnáváme pod jednou střechou 29 národností a v oblasti mezinárodního obchodu ještě mnohem více. Právě v mezinárodním kontextu je pestrá rozmanitost nutností pro každý podnik a pro nás je také samozřejmostí.

Sociální angažovanost

Jakožto rodinná firma jsme si dobře vědomi sociální zodpovědnosti, pravidelně pomáháme finančními příspěvky lidem v obzvláště těžkých situacích a cíleně přispíváme charitativním organizacím po celém světě. Po Brazílii, východní Evropě, Ugandě, Indonésii, různých regionálních a národních aktivitách putovaly aktuální projekty pomoci do Tanzánie v Africe, Chennai v Indii a Zgharty v Libanonu.

Více informací o všech aktivitách

Podpora mladé generace

Perfektní zpracování dřeva vyžaduje perfektní podmínky! Abychom vytvořili příznivé podmínky pro budoucnost našeho řemesla, podporuje skupina Felder už řadu let mladé odborníky na zpracování dřeva na celém světě. Ať již jako spoluorganizátor prezentací dovedností při mistrovstvích světa, Evropy a národních oborových mistrovstvích (naposledy při soutěži WorldSkills v Abu Dhabi 2017, EuroSkills v Budapešti 2018 a AustrianSkills v Salzburgu 2018), jako sponzor různých národních a mezinárodních soutěží mladých odborníků na zpracování dřeva nebo jako sponzor vzdělávacích zařízení, investuje skupina Felder do budoucnosti.

Udržitelný rozvoj

Udržitelnost ve výrobě, u produktů a zákazníků

Ekologické uvědomění a efektivní využívání zdrojů nejsou pro skupinu Felder Group v Hall in Tirol jen prázdná slova, ale běžná každodenní praxe po celou dobu životnosti stroje, od výroby v závodě až po používání u zákazníka.

To, že udržitelnost v nejrůznějších významech pro nás hraje už po několik desítek let významnou úlohu, nachází své vyjádření nejen ve vyráběných strojích vybavených inovativními technologiemi a koncepcemi obsluhy. V celém podniku jsme vsadili na efektivní a ekologicky uvědomělé technologie.

Obnovitelné energie

Pro zásobování elektrickým proudem se používá ze 100 % proud z obnovitelných zdrojů, při jehož výrobě nevznikají emise CO2 ani radioaktivní odpad. Všechny haly výrobního závodu lze díky komplexní regeneraci odpadního tepla provozovat bez vytápění.

Moderní technologie

Moderní zařízení a optimalizované energetické koncepce ušetří každoročně 320.000 kilogramů oxidu uhličitého, což odpovídá množství CO2 odváděnému z 25 domácností. Opatření ke zvýšení produktivity strojů, rychlé přípravné časy a řada dalších postupů optimalizujících čerpání zdrojů snižují spotřebu energie a minimalizují zatížení životního prostředí.

Udržitelné výrobky

Udržitelnost není jen synonymem odpovědnosti vůči životnímu prostředí při výrobě, ale stejnou měrou k ní přispívá také dlouhá životnost a energeticky efektivní způsob fungování našich dřevoobráběcích strojů, zaměřená na uchování důležitých zdrojů. Uživatelsky vlídná a intuitivní obsluha a odstranění nepotřebných zátěží snižují délku obrábění a zvyšují tak efektivitu využívání energie.

80

Glühbirnen_1.jpg
Už více než 60 let se věnujeme vzdělávání učňů. 80 % učňů zůstává ve firmě a více než 40 % vedoucích se vyučilo u firmy Felder.

320.000

Baum_1.jpg
Moderní zařízení a optimalizované energetické koncepce v podniku ušetří každoročně 320.000 kilogramů oxidu uhličitého, což odpovídá množství CO2 odváděnému z 25 domácností.

11

Stadion_1.jpg
Užitná plocha výrobního závodu v Hall in Tirol činí 81.000 m². To odpovídá více než 11 fotbalovým hřištím (15 hřištím amerického fotbalu).

18

Welt_1.jpg
V naší centrále v Hall pracují lidé 18 národností a přinášejí do skupiny Felder Group cennou kulturní diverzitu.

182

Zeit_1.jpg
Celková délka přehrávání našich videí na kanálu YouTube zatím dosáhla více než 182 let. To se přesně rovná době od zrodu fotografie v roce 1839 do dneška.

200.800

Städte.jpg
Zajímavé a informativní obsahy našich kanálů v sociálních médiích Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube zaujaly více než 200.000 sledujících z celého světa.