Učící se organizace

Jako podnik jsme se rozhodli, že „učení" budeme považovat za jednu z našich nejvyšších priorit. Učíme se od svých zaměstnanců, zákazníků a partnerů, a také při našich celosvětových aktivitách na podporu mladé generace. Současně podporujeme naše pracovníky prostřednictvím cíleného vzdělávání a dalšího vzdělávání v Akademii Felder a vzdělávacího e-learningového portálu.

Díky rozmanitosti našich zaměstnanců se učíme porozumět různým trhům a správně o ně pečovat.

» Díky odborné excelenci našich pracovníků se společně stále zlepšujeme


» Učíme se od našich zákazníků, jak můžeme dále zlepšovat naše výrobky


» Spolupráce s odbornými školami nám pomáhá se rychle přizpůsobovat a reagovat na požadavky učňů


» Díky rozmanitosti našich sociálních projektů se učíme poznávat základní potřeby lidí v oboru zpracování dřeva

Chceme získávat nové talenty a uplatňováním náročného přístupu je zároveň podporovat

» Pomáháme svým zaměstnancům, aby se cíleně odborně a osobnostně rozvíjeli, a otvíráme jim dveře k vhodné kariéře


» Chceme získávat mladé talenty, klást na ně požadavky a podporovat je


» Našim vedoucím pracovníkům dáváme do rukou správné nástroje pro vedení jejich týmů


» Našim zaměstnancům poskytujeme jednoduchý, rychlý a efektivní přístup k našemu fondu vědomostí

S Akademií FELDER držíte prst na tepu doby

Company_Akademie_03_1.jpg
Vzdělávání a další vzdělávání zaměstnanců je základem růstu podniku. Rozhodli jsme se, že budeme rozvíjet individuální vzdělávací plány například pro oblast prodeje, podpory nebo také produktového managementu. 
  
Dobře vzdělaní zaměstnanci jsou základním kamenem servisní orientace, prodejních úspěchů, stabilního růstu a udržitelného pokroku podniku. 
 
Akademie Felder připravuje naše pracovníky na výzvy, které přinese budoucnost.
Vědění je více než informace o číslech, datech, faktech –
vědění je konečným produktem procesu učení!

Vítejte v nové epoše učení s e-learningem firmy Felder

P_Li_Tastatur_fotolia_2017.jpg
Vědění se v naší informační společnosti už dávno vyvinulo v rozhodující konkurenční výhodu. V naší společnosti se navíc neustále zvyšuje potřeba dalšího vzdělávání.
 
eLearning podporuje procesy vyučování a učení a umožňuje flexibilitu nezávislou na čase a místě.
  
Studující si volí vlastním rytmus učení a mediální směs interaktivních obsahů, kontrolních otázek a mnoho dalších prvků zaručuje vysokou efektivitu výuky. S našimi nástroji a metodami můžeme všechny novinky rychle zprostředkovat velké cílové skupině.
P_K_MathiasPommer-MartinRainer_2019_01.jpg

Mathias, učitel odborného výcviku

"Zaměřujeme se na efektivní a rychle viditelné dosahování cílů a využívání jejich potenciálu. Akademie Felder nabízí každému pracovníkovi napříč odděleními "na míru šitý" seminář pro jeho osobní další vzdělávání a rozvoj. Znalostní management považujeme za součást managementu kvality a chceme, aby permanentní změnové procesy byly soustavně doprovázeny vzdělávacími akcemi."

Martin, učitel odborného výcviku

„Vzdělávání a další vzdělávání se ve skupině Felder stalo ústředním prvkem a pevnou součástí profesního života. Naše mezinárodní zaměření vyžaduje individuální výcvikové programy a systémy. e-learning umožňuje z hlediska celovětových potřeb našeho podniku didaktické prostředí nezávislé na času a místě. Prostředí pro předávání znalostí a důležitý komunikační prostředek k podpoře mezinárodních sítí."

Hightech-Lehre bei der Felder Group.png

High-tech učební obor u skupiny Felder: vzdělání, které vás nadchne

Koncepce šitá na míru zájmů a potřeb mladých lidí tvoří základnu učebních oborů u firmy Felder
zjistit více