Databeskyttelseserklæring for FELDER GRUPPE

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Østrig

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelsen. Du finder alle informationer vedrørende databeskyttelse på [email protected].

 

Databeskyttelseserklæringens indhold

Information om dine rettigheder som registreret og om klageret

1.     Drift af websiden og vores IT-systemer (vedligeholdelse og sikkerhed)
2.     Behandlinger i sammenhæng med tilvejebringelse af leverancer og ydelser, især med henblik på salg af vores produkter og for at tilbyde serviceydelser (fx kurser)
3.     Behandlinger med henblik på markedsføring (kundeforespørgsler, kundeservice og reklame)
4.     PR-arbejde.
5.     Databehandling i forbindelse med ansøgningsprocedurer
6.     Kommunikation
7.     Sociale medier

 

Information om dine rettigheder som registreret og om klageret

Nedenfor informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brug af vores websted. Vores websted kan principielt besøges uden registrering. I så fald gemmes oplysninger som for eksempel de besøgte sider eller navnet på den indlæste fil, dato og klokkeslæt på serveren til statistiske formål, uden at disse oplysninger knyttes umiddelbart sammen med din person. Personoplysninger, herunder især navn, adresse eller e-mailadresse, indsamles så vidt muligt på frivillig basis. Ingen oplysninger bliver givet videre til tredjepart uden dit samtykke.

Du kan gøre de nedenfor anførte rettigheder som registreret gældende, hvis de pågældende forudsætninger er opfyldt. Du bedes være opmærksom på, at du i givet fald på forhånd skal dokumentere din identitet.

 • Ret til information: Du kan som regel gratis - forlange at få en bekræftelse af, om der behandles personoplysninger om dig, og forlange at få information om disse oplysninger iht. Databeskyttelsesforordningens art. 15.
 • Ret til berigtigelse, hvis vi behandler ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om dig (Databeskyttelsesforordningens art. 16).
 • Ret til sletning af personoplysninger om dig, hvis forudsætningerne iht. Databeskyttelsesforordningens art. 17 er opfyldt.
 • Ret til begrænsning af behandlingen af dine oplysninger iht. Databeskyttelsesforordningens art. 18.
 • Ret til dataportabilitet og til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed i en automatiseret proces, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (Databeskyttelsesforordningens art. 20).
 • I tilfælde af behandlinger, der er baseret på en legitim interesse, har du til hver en tid ret til at gøre indsigelse iht. Databeskyttelsesforordningens art. 21. Ved behandlinger med henblik på direkte markedsføring og profilering i sammenhæng hermed gælder denne ret uden begrænsninger.
 • Du kan når som helst tilbagekalde afgivne samtykker i behandlingen af personoplysninger; det berører ikke retmæssigheden af den behandling, der er sket inden tilbagekaldelsen.

 

Ret til at indgive klage
Du har ret til at klage til en myndighed, der er ansvarlig på dit område (datatilsyn), især i den EU-medlemsstat, hvor du har din bopæl, din arbejdsplads, eller hvor den formodede overtrædelse fandt sted, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med Databeskyttelsesforordningen, eller hvis dine rettigheder som registreret er blevet krænket. Vi ville sætte pris på, hvis du kontakter os forinden og giver os mulighed for at tage stilling i sagen. Her finder du en liste over tilsynsmyndighederne: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Hvis du vil henvende dig direkte til os, er vi klar til at hjælpe dig med spørgsmål vedrørende databeskyttelse på [email protected]. Vi gør opmærksom på, at vi kun kan bearbejde din forespørgsel om informationer, hvis du kan bekræfte din identitet ved hjælp af legitimation.

 

1. Drift af websiden og vores IT-systemer (vedligeholdelse og sikkerhed)


Formålet med behandlingen
For at drive og vedligeholde IT-systemer og firmawebsteder samt for at opretholde datasikkerheden og forhindre misbrug eller bedragerisk adfærd behandler vi principielt kun personoplysninger om vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at stille tjenesterne samt vores indhold og ydelser til rådighed.

Retsgrundlag og (overvejende) legitime interesser
Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med forholdsregler før indgåelse af aftaler eller kontraktmæssige forpligtelser (fx opfyldelse af alm. forretningsforbindelser, brugsbetingelser, Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b) i det omfang, det er lovmæssigt påkrævet (Databeskyttelsesforordningens art 6. stk. 1 lit. c, fx samtykke i brug af cookies, opretholdelse af passende datasikkerhed) samt på basis af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f med henblik på følgende (overvejende) legitime interesser:

 • sikring af en fungerende og attraktiv internetpræsentation,
 • opretholdelse af datasikkerhed,
 • effektiv intern forvaltning i koncernen/virksomhedsgruppen.

Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Der er ikke planlagt overførsler, oplysninger, som vores brugere selv offentliggør (fx kommentarer) er dog offentlige og potentielt globalt tilgængelige. I konkrete tilfælde kan oplysningerne overføres til påtalemyndigheder, domstole etc. for at gøre den dataansvarliges eller tredjeparts retskrav gældende.

Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:

Google Analytics
Vores websted benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiller Google en browser-plugin til rådighed, med hvilken Google Analytics kan deaktiveres. Google Analytics benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr. De gør det muligt for Google at analysere brugen af vores webstedstilbud. De informationer, der registreres ved hjælp af cookien om brugen af vores sider (herunder også din IP-adresse), overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Når anonymiseringen er aktiv, afkorter Google IP-adresser inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet aftalen vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket betyder, at der ikke kan drages nogen konklusioner om din identitet. Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive afkortet der. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i "Privacy Shield"-aftalen og er registreret i det amerikanske handelsministeriums "Privacy Shield"-program og benytter de indsamlede informationer til at analysere brugen af vores websteder, udarbejde rapporter for os i denne sammenhæng og til at udføre andre tjenesteydelser for os i denne sammenhæng. Du kan læse mere om det på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Ved hjælp af teknologier fra LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Tyskland (www.livezilla.net) indsamles og opbevares der på dette websted anonymiserede oplysninger med henblik på webanalyse og for at drive live chat-systemet til besvarelse af support-forespørgsler. På basis af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler med et pseudonym. I den forbindelse kan der bruges cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes lokalt på den besøgendes computer, hvilket muliggør/kan muliggøre genkendelse ved næste besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugerprofiler knyttes ikke sammen med personoplysninger om bæreren af pseudonymet uden samtykke afgivet særskilt af den registrerede. Det sikres teknisk, at IP-adresserne anonymiseres automatiseret. Ved hjælp af konfigureringen af din browser (fx cookie-håndtering) kan du principielt modsætte dig denne webanalyse.
Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen).

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på [email protected] i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav i forbindelse med de registreredes rettigheder gældende.

Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger
Med hver indlæsning af vores internetside registrerer vores system automatiseret oplysninger og informationer fra computersystemet i den computer, der indlæser siden.
I den forbindelse indsamles følgende oplysninger:

 • Informationer om browsertypen og den benyttede version
 • Brugerens styresystem
 • Brugerens internetserviceudbyder
 • Brugerens IPadresse, browserens session-ID
 • Dato og klokkeslæt for indlæsningen
 • Oplysninger om enheden (udstyrsID, skærmopløsning, sprogindstillinger og internationale indstillinger osv.)
 • Websteder, hvorfra brugerens system går ind på vores internetside
 • Websteder, som indlæses af brugerens system via vores websted.

Opbevaringsperiode
Oplysninger, der er nødvendige for, at internetpræsentationen kan fungere, behandles og opbevares, så længe dit besøg på vores sider varer. Logdata og IP-adresser gemmes derudover som regel i 7 dage for at afværge angreb på vores systemer udefra; for at opklare datasikkerhedshændelser og gøre krav om skadeserstatning gældende opbevares de i konkrete tilfælde, indtil sagen er afsluttet.

Tilvejebringelse af oplysninger
Der findes ingen lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser til at stille oplysninger til rådighed, de er dog nødvendige for, at vores internetpræsentation og vores IT-systemer kan fungere, da funktionerne ellers evt. kan være begrænsede.

Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål
En del af de indsamlede oplysninger viderebehandles til marketingtiltag. Det gør vi opmærksom på, i det øjeblik vi indsamler dem, ligesom vi her også gør opmærksom på din ret til tilbagekaldelse. Vi beder dig om at iagttage punkt 3 i databeskyttelseserklæringen i den forbindelse.

 

2. Behandlinger i sammenhæng med tilvejebringelse af leverancer og ydelser, især med henblik på salg af vores produkter og for at tilbyde serviceydelser (fx kurser)


Formålet med behandlingen
Vi indsamler personoplysninger for at kunne levere vores produkter og ydelser, også i netbutikken, samt for at kunne benytte ydelser fra tredjepart i forbindelse med forretningsrelationer.

Retsgrundlag og legitime interesser
Retsgrundlagene for behandling af oplysningerne er foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af den pågældende kontrakt (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b), retlige og lovmæssige forpligtelser (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. c, især skatte- og afgiftsret) samt følgende (overvejende) legitime interesser (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f):

 • for at gøre retskrav gældende eller forsvare dem - især på grundlag af garanti eller produktansvar
 • mindskelse af risiko for svigt (også hos tredjepart)
 • besvarelse af kundeforespørgsler vedrørende leverancer og ydelser; de registrerede har til hver en tid ret til at gøre indsigelse, såfremt ingen tungerevejende interesser (fx ansvar) er til hinder for det
 • effektiv intern forvaltning i koncernen/virksomhedsgruppen

Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer
Når det er nødvendigt, overføres der personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • banker (til afvikling af betalingsformidling)
 • retlige repræsentanter, domstole i konkrete tilfælde
 • revisorer (med henblik på revision)
 • kompetente forvaltningsmyndigheder, især skattemyndigheder
 • inkassovirksomheder til gældsinddrivelse (derfor kun videregivelse til udlandet, såfremt gælden skal inddrives i udlandet)
 • finansieringsselskaber i forbindelse med fremmedfinansiering som fx leasing eller factoringvirksomheder og cessionarer, såfremt leverancen eller ydelsen er finansieret med fremmedkapital på denne måde
 • aftale eller forretningspartnere, der medvirker eller skal medvirke i leverancen eller ydelsen (fx fragtfirmaer)
 • forsikringsselskaber foranlediget af indgåelse af en forsikringsaftale vedrørende leverancen/ydelsen eller i tilfælde af en forsikringssag
 • myndigheder og institutioner til udarbejdelse af de lovmæssigt foreskrevne (officielle) statistikker
 • kunder (ydelsesmodtagere)
 • kreditoplysningsbureauer

Der overføres i disse tilfælde kun oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, hvis der enten foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet iht. Databeskyttelsesforordningens art. 45, eller forudsætningerne iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. b, c eller e foreligger (nødvendigt af hensyn til opfyldelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eller i den registreredes interesse, for at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares), eller der foreligger et samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. a.

Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:

Google Analytics
Vores websted benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiller Google en browser-plugin til rådighed, med hvilken Google Analytics kan deaktiveres. Google Analytics benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr. De gør det muligt for Google at analysere brugen af vores webstedstilbud. De informationer, der registreres ved hjælp af cookien om brugen af vores sider (herunder også din IP-adresse), overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Når anonymiseringen er aktiv, afkorter Google IP-adresser inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet aftalen vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket betyder, at der ikke kan drages nogen konklusioner om din identitet. Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive afkortet der. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i "Privacy Shield"-aftalen og er registreret i det amerikanske handelsministeriums "Privacy Shield"-program og benytter de indsamlede informationer til at analysere brugen af vores websteder, udarbejde rapporter for os i denne sammenhæng og til at udføre andre tjenesteydelser for os i denne sammenhæng. Du kan læse mere om det på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Ved hjælp af teknologier fra LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Tyskland (www.livezilla.net) indsamles og opbevares der på dette websted anonymiserede oplysninger med henblik på webanalyse og for at drive live chat-systemet til besvarelse af support-forespørgsler. På basis af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler med et pseudonym. I den forbindelse kan der bruges cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes lokalt på den besøgendes computer, hvilket muliggør/kan muliggøre genkendelse ved næste besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugerprofiler knyttes ikke sammen med personoplysninger om bæreren af pseudonymet uden samtykke afgivet særskilt af den registrerede. Det sikres teknisk, at IP-adresserne anonymiseres automatiseret. Ved hjælp af konfigureringen af din browser (fx cookie-håndtering) kan du principielt modsætte dig denne webanalyse.
Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen).

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på [email protected] i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav gældende i forbindelse med de registreredes rettigheder.

Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger
I tilfælde af interesser med passende legitimitet (ordresummens størrelse, finansieringsmåde) indhenter vi oplysninger om kreditværdighed samt følgende personoplysninger, før en ordre godkendes.
I netbutikken bruges der cookies, for at varekurven og bestillingsproceduren kan fungere.

Opbevaringsperiode
Indtil forretningsrelationen afsluttes, eller indtil de garanti-, mangelansvars-, forældelses- og lovmæssige opbevaringsfrister, der gælder for os, udløber; derudover indtil afslutning på eventuelle retssager, hvor oplysningerne skal bruges som bevis. I tilfælde af ydelser, hvor der gøres krav gældende om skadeserstatning iht. alm. forretningsbetingelser eller på andre grundlag (fx produktansvar), opbevares oplysningerne i den nødvendige periode.

Tilvejebringelse af oplysninger
Indsamling af de oplysninger, vi obligatorisk kræver, er nødvendige for at indgå en aftale.

Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål
En del af de indsamlede oplysninger viderebehandles til marketingtiltag. Det gør vi opmærksom på, i det øjeblik vi indsamler dem, ligesom vi her også gør opmærksom på din ret til tilbagekaldelse. Vi beder dig om at iagttage punkt 3 i databeskyttelseserklæringen i den forbindelse.
 

3. Behandlinger med henblik på markedsføring (kundeforespørgsler, kundeservice og reklame)


Formålet med behandlingen
Kundeservice og marketing (direkte markedsføring) til den dataansvarliges eller fælles dataansvarliges formål, også via tilsvarende nyhedsbreve og besvarelse af kundeforespørgsler, forsendelse af reklame med posten

Retsgrundlag og legitime interesser
Legitime interesser på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f:

 • reklame for virksomhedsgruppens varer og serviceydelser
 • for at vinde og binde kunder (bonusprogrammer for stamkunder)
 • for at øge tilbuddenes attraktivitet

Indsigelse
Du har til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til disse formål og kan kræve, at oplysningerne slettes, eller at behandlingen begrænses. Vi gør opmærksom på dine rettigheder, når oplysningerne indsamles direkte.

Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer

Når det er nødvendigt, overføres der personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: fragtfirmaer
Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:

 • trykkerier
 • udbydere af nyhedsbrevsservice


Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen). Behandlingen i forbindelse med markedsføring og kundebindingstiltag sker udelukkende med henblik på den dataansvarliges formål, når der eksisterer en forretningsrelation til samme; behandlingen med henblik på virksomhedsgruppens formål af denne art kræver et forudgående samtykke fra den registrerede.

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på [email protected] i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav gældende i forbindelse med de registreredes rettigheder.

Nyhedsbrev
På vores websted kan du via vores kontaktformular melde dig til det gratis nyhedsbrev fra Felder KG. Nyhedsbrevet informerer om aktuelle tilbud, nye produkter, specialkampagner og eksklusive rabatfordele med henblik på varer og tjenesteydelser fra vores sortiment. Inden for rammerne af denne service og på grundlag af dit samtykke indsamler og behandler vi yderligere informationer herom (betegnes under ét som brugerdata).

Vi bruger et såkaldt pixel tag til statistisk analyse af vores newsletter. Et pixel tag er en miniaturegrafik, der indlejres i e-mails, der sendes i HTML-format, for at muliggøre en optegnelse af logfilen og en analyse af logfilen. Det betyder, at der kan gennemføres en analyse af nyhedsbrevskampagner. Ved hjælp af dette pixel tag kan vi se, om en e-mail er blevet åbnet af en registreret person. Desuden ser vi også, hvilke links vores modtagere har klikket særligt hyppigt på, så vi på den måde kan optimere indholdet i nyhedsbrevet og tilpasse det til modtagernes interesser.

Retsgrundlaget for databehandlingen efter tilmelding til nyhedsbrevet er Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a, såfremt der foreligger et samtykke fra brugeren. Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med forsendelse af nyhedsbreve arbejder sammen med emarsys med hjemsted i Wien (Märzstraße 1, 1150 Wien, Østrig). Dataene gemmes og behandles udelukkende i den Europæiske Union.
Disse personrelaterede oplysninger gives ikke videre til tredjepart. Hvis registrerede personer gør indsigelse mod en sådan dataindsamling, er det på nuværende tidspunkt af tekniske grunde kun muligt at framelde nyhedsbrevet.

Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger

 • tilkøb af adresseoplysninger, adresseindsamling

Vi bruger tjenester fra følgende databehandlere:

Cookies
Vores websted benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr, mens vedkommende bruger webstedet. Cookies giver især mulighed for at beregne brugerhyppighed og antallet af brugere på siderne, at analysere adfærden for brug af siderne, men giver også mulighed for at udforme vores tilbud mere kundevenligt. Cookies gemmes, efter at den pågældende browsersession er afsluttet, og kan hentes igen, når siden besøges næste gang. Hvis du ikke ønsker det, bør du indstille din internetbrowser sådan, at den afviser modtagelse af cookies.

Google Analytics
Vores websted benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiller Google en browser-plugin til rådighed, med hvilken Google Analytics kan deaktiveres. Google Analytics benytter cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerinformationer på brugerens udstyr. De gør det muligt for Google at analysere brugen af vores webstedstilbud. De informationer, der registreres ved hjælp af cookien om brugen af vores sider (herunder også din IP-adresse), overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Når anonymiseringen er aktiv, afkorter Google IP-adresser inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet aftalen vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket betyder, at der ikke kan drages nogen konklusioner om din identitet. Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive afkortet der. Google overholder databeskyttelsesbestemmelserne i "Privacy Shield"-aftalen og er registreret i det amerikanske handelsministeriums "Privacy Shield"-program og benytter de indsamlede informationer til at analysere brugen af vores websteder, udarbejde rapporter for os i denne sammenhæng og til at udføre andre tjenesteydelser for os i denne sammenhæng. Du kan læse mere om det på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

LiveZilla
Ved hjælp af teknologier fra LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Tyskland (www.livezilla.net) indsamles og opbevares der på dette websted anonymiserede oplysninger med henblik på webanalyse og for at drive live chat-systemet til besvarelse af support-forespørgsler. På basis af disse anonymiserede data kan der oprettes brugerprofiler med et pseudonym. I den forbindelse kan der bruges cookies. Det er små tekstfiler, der gemmes lokalt på den besøgendes computer, hvilket muliggør/kan muliggøre genkendelse ved næste besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugerprofiler knyttes ikke sammen med personoplysninger om bæreren af pseudonymet uden samtykke afgivet særskilt af den registrerede. Det sikres teknisk, at IP-adresserne anonymiseres automatiseret. Ved hjælp af konfigureringen af din browser (fx cookie-håndtering) kan du principielt modsætte dig denne webanalyse.

Opbevaringsperiode
Oplysninger på interesserede samt profiler i netbutikker opbevares i 3 år efter den sidste kundekontakt. Postadresser og e-mailadresser opbevares, så længe der udføres reklametiltag, eller indtil en tilbagekaldelse, eller indtil tilsendelse af et nyhedsbrev frameldes; derudover opbevares der oplysninger, hvis der kræves en begrænsning af behandlingen, eller behandlingen til andre formål nødvendiggør en længere opbevaringsperiode (især iht. Databeskyttelsesforordningens punkt 2).

Tilvejebringelse af oplysninger
Der er ingen forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed.

Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål
I tilfælde af kundeforespørgsler sker der - afhængigt af forespørgslens art og udførelsen af behandlingen - evt. en viderebehandling i sammenhæng med leverancer og ydelser, se mere om dette i Databeskyttelsesforordningens punkt 2.
 

4. PR-arbejde


Formålet med behandlingen
At stille informationer om den dataansvarliges opgaver og ydelser til rådighed, der er af i det mindste lokal eller regional offentlig interesse.

Indsigelse
Du har til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til disse formål på grund af din specielle situation, og du kan kræve, at oplysningerne slettes, eller at behandlingen begrænses. Vi gør opmærksom på dine rettigheder, når oplysningerne indsamles direkte og i forbindelse med invitationer til arrangementer.

Retsgrundlag og legitime interesser
Retsgrundlaget for behandlingen er ytringsfriheden iht. art. 13, 17, 17a i den østrigske grundlov (Staatsgrundgesetz) samt art. 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og, såfremt der dermed forfølges journalistiske formål, iht. Databeskyttelsesforordningens art. 85 i forbindelse med § 9 stk. 2 i den østrigske lov om databeskyttelse (Datenschutzgesetz; DSG) (for billeddata også § 12 stk. 2 pkt. 4 i DSG, såfremt der foreligger en tungtvejende interesse i offentlig fremstilling af samtidshistoriske begivenheder); ellers indhentes der især ved offentliggørelse af billeddata i hvert enkelt tilfælde samtykke fra de registrerede (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a/Databeskyttelsesforordningens art. 9 stk. 2 lit. a).

Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer
Der er ikke planlagt nogen modtagere af overførsler, men en offentliggørelse er dog bestemt for offentligheden og er, såfremt den sker på internettet, potentielt synlig for alle i hele verden.

Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen). Behandlingen i forbindelse med markedsføring og kundebindingstiltag sker udelukkende med henblik på den dataansvarliges formål, når der eksisterer en forretningsrelation til samme; behandlingen med henblik på virksomhedsgruppens formål af denne art kræver et forudgående samtykke fra den registrerede.

Alle tilknyttede virksomheder og databehandlere kan kontaktes under ét på [email protected] i forbindelse med spørgsmål vedrørende databeskyttelse og for at gøre krav gældende i forbindelse med de registreredes rettigheder.

Opbevaringsperiode
Opbevaringen er begrænset til den periode, hvor oplysningerne egner sig til og kan benyttes til journalistiske formål; i tilfælde af relevant dokumentationsinteresse sker der en blivende arkivering med henblik på senere (videre-)behandling til de formål, der er beskrevet i behandlingsaktiviteten.

Tilvejebringelse af oplysninger
Der er ingen forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed.

Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål
Oplysningerne bruges blot til de planlagte formål og i givet fald i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens art. 5 stk. 1 lit. b til arkivformål i offentlig interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål.
 

5. Databehandling i forbindelse med ansøgningsprocedurer


Formålet med behandlingen
Tidsbegrænset registrering af personoplysninger om ansøgere i tilfælde af uopfordrede ansøgninger og i ansøgningsprocedurer med stillingsopslag samt anvendelse med henblik på valg af ansøgere og indgåelse af en ansættelseskontrakt.

Retsgrundlag og legitime interesser
Vi behandler ansøgeroplysninger på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. b (foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt) samt Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f for at kunne kontakte dig i den planlagte opbevaringsperiode i forbindelse med valg af ansøgere og for evt. i enkelte tilfælde at kunne kontrollere dine oplysninger, hvis dette er i vores interesse eller er nødvendigt af hensyn til tredjeparts interesse i forbindelse med en stilling på grund af særligt høje krav til din troværdighed.

Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer
Dine oplysninger fremlægges kun for vores medarbejdere, når det er nødvendigt. I tilfælde af anførte referencer kan der i enkelte tilfælde blive taget kontakt. Desuden kan der i begrundede tilfælde og ved en tilsvarende tungtvejende interesse ske en kontrol af dine oplysninger hos tredjepart (fx forelagte kvalifikationer og universitetseksaminer). Der overføres i disse tilfælde kun oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, hvis der enten foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet iht. Databeskyttelsesforordningens art. 45, eller forudsætningerne iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. b foreligger (nødvendigt af hensyn til opfyldelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt), eller der foreligger et samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens art. 49 stk. 1 lit. a.

Den dataansvarlige, FELDER KG, er del af en virksomhedsgruppe. Med henblik på en økonomisk intern administration
benytter vi os derfor også af de koncerntilknyttede virksomheder til behandlingsaktiviteten. Det har virksomhedsgruppen en overvejende legitim interesse i (begrundelse 48 i Databeskyttelsesforordningen).

Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger
I tilfælde af at der tages kontakt til referencer, du har oplyst, kan der blive indhentet oplysninger og informationer om dit tidligere ansættelsesforhold eller dine opgaver samt om den subjektive vurdering af din arbejdspræstation via de pågældende tredjeparter. (Det planlægges ikke at opbevare disse oplysninger og informationer).

Opbevaringsperiode
Hvis du har ansøgt om en ledig stilling, opbevarer vi dine personoplysninger i højst tre år fra ansøgningsprocedurens afslutning, hvorefter vi sletter dem, idet du fra seks måneder efter procedurens afslutning til hver en tid kan gøre indsigelse uden formaliteter.
Hvis du har indsendt en uopfordret ansøgning, opbevarer vi dine dokumenter i højst tre år for at kunne kontakte dig i tilfælde af egnede ledige stillinger, idet du til hver en tid kan gøre indsigelse mod behandlingen uden formaliteter.

Tilvejebringelse af oplysninger
For at kunne gennemføre ansøgningsproceduren er det i hvert fald nødvendigt, at du dokumenterer, at du råder over de nødvendige kvalifikationer, og at du afgiver dine kontaktoplysninger. I enkelte tilfælde kan det, afhængigt af kravene, også være nødvendigt, at vi forlanger yderligere oplysninger af dig (fx en straffeattest). Hvis du ikke forelægger de obligatorisk krævede oplysninger, kan din ansøgning om den pågældende stilling ikke komme i betragtning.

Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål
I tilfælde af at der indledes et ansættelsesforhold, vil dine ansøgningspapirer blive viderebehandlet med henblik på personaleadministration, dog med undtagelse af særligt beskyttelsesværdige oplysninger (fx straffeattest). Alle yderligere information stilles til rådighed for dig inden indgåelse af kontrakten.
 

6. Kommunikation


Formålet med behandlingen
Hvis du kontakter os via en formular på webstedet, via e-mail eller telefonisk, vil de oplysninger, der er teknisk nødvendige (afhængigt af det valgte kommunikationsmedie), blive registreret og behandlet, herunder fx telefonnummer, e-mailadresse, kommunikationsforløbets klokkeslæt (evt. varighed) etc. Indkommende e-mails vil i den forbindelse også blive behandlet ved hjælp af spamfilter, firewall, virusscanner etc. med henblik på formålene iht. punkt 1 i denne erklæring.

Retsgrundlag og legitime interesser
De oplysninger, du har angivet, vil blive behandlet med henblik på bearbejdning af forespørgslen på basis af den pågældende legitime interesse iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f. De yderligere formål med behandlingen afhænger af kommunikationens indhold og er anført særskilt i punkt 1-6 i denne databeskyttelseserklæring.

Indsigelse
I forbindelse med behandlinger til formålene iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. e og f i denne databeskyttelseserklæring har du til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen til disse formål på grund af din specielle situation, og du kan kræve, at oplysningerne slettes, eller at behandlingen begrænses. Vi gør opmærksom på dine rettigheder, når oplysningerne indsamles direkte (fx i online formularer). Disse rettigheder gælder ikke, såfremt vi behandler din forespørgsel eller et kommunikationsforløb af andre grunde (fx kontraktmæssige forpligtelser, lovmæssige forpligtelser, produktansvar), og vi skal opbevare oplysningerne i den periode, der er angivet for det pågældende tilfælde i denne databeskyttelseserklæring.

Modtagere eller kategorier af modtagere og overførsler til tredjelande eller til internationale organisationer
Afhængigt af formålene med et kommunikationsforløb kan en tilsvarende overførsel iht. punkt 1 til 6 i denne databeskyttelseserklæring være nødvendig.

Indsamling af oplysninger fra andre kilder: kategorier af personoplysninger
Hver gang der tages kontakt, registrerer vores systemer oplysninger og information fra den registreredes kommunikationsmidler eller tekniske systemer.
I den forbindelse indsamles der følgende oplysninger: den registreredes kontaktoplysninger (fx telefonnummer, e-mailadresse etc.), tidspunktet for kommunikationsforløbet (dato, klokkeslæt)

Opbevaringsperiode
Opbevaringsperioden retter sig efter den nødvendige periode for at kunne gennemføre kommunikationsforløbet, til det afsluttes; derudover kan en længere opbevaring være nødvendig, afhængigt af formålet med kommunikationsforløbet, hvilket i hvert enkelt tilfælde skal angives i punkt 1-6 i denne databeskyttelseserklæring.

Tilvejebringelse af oplysninger
Der er ingen forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed.

Viderebehandling af dine oplysninger til andre formål
Afhængigt af indholdet i din forespørgsel eller kommunikationsforløbet foretages der en viderebehandling med henblik på alle de formål, der angives i punkt 1-6 i denne databeskyttelseserklæring.
 

7. Sociale medier


Vi bruger flere sociale medier til at holde kontakt med vores kunder og kommunikere med interesserede samt til at præsentere Felder KG.
Vi bruger disse oplysninger til markedsforsknings- og reklameformål. De indeholder fx reklame for virksomhedsgruppens varer og serviceydelser, tiltag til kundevinding og kundebinding, til forbedring af vores online- og offlinepræsentation og generel kundekommunikation. Behandlingen af personoplysninger sker således på basis af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f. Som ansvarlig for en præsentation i et socialt medie har vi en berettiget interesse i en effektiv information af brugerne og kommunikation med brugerne.

Vi tillader os at gemme personoplysninger på vores servere, til de tilbagekaldes. Det betyder, at dine oplysninger gemmes mindst indtil forretningsrelationen afsluttes, eller indtil de garanti-, mangelsanvars-, forældelses- og lovmæssige opbevaringsfrister, der gælder for os, udløber; derudover indtil afslutningen på eventuelle retssager, hvor oplysningerne skal bruges som bevis. I tilfælde af ydelser, hvor der kan gøres krav gældende om skadeserstatning iht. alm. forretningsbetingelser eller på andre grundlag (fx produktansvar), opbevares disse oplysninger i den periode, der er nødvendig i denne sammenhæng.
Vi gør opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at fremsende dine oplysninger via sociale medier. Du er også velkommen til at vælge en anden kanal til at kontakte os (Websted, Telefon, E-mail).

Facebook
Sammen med Facebook er vi iht. Databeskyttelsesforordningens art. 26 de fælles ansvarlige for en fanside. I henhold til denne aftale er Facebook ansvarlig for at opfylde de fleste databeskyttelsesretlige pligter, især for at overholde forpligtelser vedrørende gennemsigtighed, datasikkerhed, meldinger om overtrædelser af datasikkerhed ("Data Breach") og for at gøre de registrerede personers rettigheder gældende. Hvis du har spørgsmål til os i den forbindelse, sender vi disse forespørgsler videre til Facebook. Facebook opfylder sin informationspligt vedrørende "Insights" her.

Den Europæiske Unions Domstol (EU-domstolen) har i sagen C-210/16 den 5. juni 2018 afgjort, at der i forbindelse med drift af en fanside er fælles ansvar med Facebook for brugen af "side-insights": Den ansvarlige for europæiske anliggender vedrørende databeskyttelse er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Vi er i fællesskab med Facebook ansvarlige for databehandlingen, såfremt vi kan udøve indflydelse på behandlingen af dine oplysninger foretaget af Facebook. 
Med hensyn til de behandlinger, som Facebook har eneansvaret for, henviser vi til virksomhedens databeskyttelsesbestemmelser.
Som indehaver af fansiden har vi ingen indflydelse på behandlingen af dine oplysninger, men kan dog bruge dem til at segmentere vores opslag. I den forbindelse analyserer vi oplysningerne ud fra følgende kriterier:

 • Kategorier af registrerede personer: fans, abonnenter, inddelt efter køn, by- eller landregioner, sprog
 • Statistikker om brugeraktiviteter: Det samlede antal sideopkald, klik på "Synes godt om", brug af opslag og indhold på vores sider, rækkevidde, videovisninger, kommentarer, delinger af indhold, svar, brugernes besøgstider, oplysninger om slutenheder
 • Oplysninger om de Facebook-grupper, der er knyttet til vores Facebook-side.


Hvis du abonnerer på vores fanside eller har registreret dig som fan, er der i henhold til betingelserne for brugen og svarende til dine privatindstillinger mulighed for at få indblik i din Facebook-profil. Facebook indsamler blandt andet dine oplysninger for at udfærdige statistikker for "Insights" i henhold til netværkets egen databeskyttelseserklæring. Vi har ingen indflydelse på denne behandling, men kan kun i forbindelse med ikke-personrelaterede statistikker og på basis af fastlagte kriterier udvælge bestemte punkter, der skal analyseres.

På basis af de indlæste indhold kan der udarbejdes brugerprofiler, der igen bruges til visning af reklamer inden for og uden for det sociale medie. Denne fremgangsmåde muliggøres af cookies, der gemmes på brugernes computere. Oplysninger fra brugere på sociale medier kan dog også gemmes på anden vis af udbyderen, især hvis disse brugere er registreret og logget på i det sociale medie.

Som regel sker der ingen viderebehandling af dine oplysninger i forbindelse med reklameformål. Afhængigt af formålene med et kommunikationsforløb kan en viderebehandling i henhold til vores generelle databeskyttelseserklæring på vores hjemmeside dog være nødvendig.

Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod den behandling, der sker på vores ansvarsområde, ved selv at slette kommentarer, likes eller en forbindelse til vores fanside, som du har oprettet, eller ved at kontakte os (se i den forbindelse punktet "De registreredes rettigheder"). Hvad angår indsigelses- og tilbagekaldelsesrettigheder med hensyn til den behandling, der foretages af Facebook, beder vi dig henvende dig til denne virksomhed. Du kan gøre indsigelse mod de behandlingsprocedurer, som Facebook er ansvarlig for, her: www.facebook.com/settings eller www.youronlinechoices.com

Indhold og likes etc., som brugere har offentliggjort på vores fanside, kan læses i hele verden. Facebook behandler også oplysninger uden for den Europæiske Union på basis af "Privacy Shield" og den tilsvarende afgørelse om tilstrækkelighed iht. Databeskyttelsesforordningens art. 45. Facebook forpligter sig dermed til at overholde de europæiske retningslinjer for databeskyttelse. Yderligere informationer om Facebooks Privacy-Shield-status findes her. Vi har ingen indflydelse på den indsamling og behandling af oplysninger, som Facebook foretager med henblik på toolet "Insights".

Instagram
Felder KG benytter komponenter fra tjenesten Instagram på webstedet. Instagram er en online-tjeneste, der bruges til at dele fotos og videoer, og hører til Facebook. Det drejer sig om en blanding af mikroblog og audiovisuel platform, der desuden giver brugerne mulighed for at sprede data på andre sociale medier.
Instagram drives af Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Vi er ansvarlige for behandlingen af oplysninger, i det omfang vi har indflydelse herpå.  Med hensyn til de behandlinger, som Instagram har eneansvar for, henviser vi til virksomhedens databeskyttelsesretningslinjer: Databeskyttelseserklæring/opt-out
Ved at indlæse vores websted aktiveres der Instagram-komponenter, der gør det muligt at indhente informationer om brugeradfærden. Hvis den pågældende bruger samtidig er logget ind på Instagram, kan disse oplysninger indordnes under brugerprofilen - oplysningerne vil i så fald blive behandlet og gemt af Instagram. Hvis du ikke er indforstået med, at denne brugerprofil oprettes, kan du forhindre det ved at logge ud, før du indlæser vores websted.

Hvis en registreret person gør indsigelse mod behandlingen af de oplysninger, der befinder sig på vores ansvarsområde, kan de registrerede personer selv i første omgang slette kommentarer og likes, eller brugeren kan også holde op med at følge vore side (du kan finde yderligere informationer i punktet De registreredes rettigheder). I forbindelse med indsigelse og tilbagekaldelse i sammenhæng med den behandling, der foretages af Instagram, beder vi de registrerede personer om at henvende sig til denne virksomhed (Databeskyttelseserklæring/opt-out).

Opslag, som brugere har markeret med et "hjerte", eller delte indhold kan i givet fald læses i hele verden. Ligesom moderkoncernen Facebook behandler Instagram også oplysninger uden for den Europæiske Union på basis af "Privacy Shield" og den tilsvarende afgørelse om tilstrækkelighed iht. Databeskyttelsesforordningens art. 45. Instagram resp. Facebook forpligter sig dermed til at overholde de europæiske retningslinjer for databeskyttelse. Yderligere informationer om Instagrams/Facebooks Privacy-Shield-status findes her.

LinkedIn
På dette websted har vi implementeret komponenter fra LinkedIn Corporation. Denne platform er et socialt netværk, der bruges til at pleje eksisterende forretningskontakter og til at knytte nye forretningsforbindelser. Med over 500 millioner brugere fra mere end 200 lande (status jan. 2018) er LinkedIn et af de 50 websteder, der indlæses mest. LinkedIn har siden december 2016 hørt til Microsoft.
Driftsselskabet er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Mountain View, CA 94043, USA. I Europa er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ansvarlig for at tage vare på den europæiske databeskyttelse.

Vi er kun ansvarlige for behandling af oplysningerne, såfremt vi har indflydelse på behandlingen. 
Hver gang internetsiden indlæses, aktiverer LinkedIn-komponenten indlæsning af de tilsvarende visninger i den benyttede browser. Inden for rammerne af denne proces får LinkedIn informationer om, hvilke undersider der er blevet besøgt. Du kan læse mere om LinkedIn-plugins her.

Hvis en registreret person samtidig er logget ind på LinkedIn, får platformen informationer om brugeradfærden (som fx hvilke undersider der besøges, hvor længe man bliver på siden etc.). Hvis der aktiveres plugins, kan denne information også indordnes under den pågældende brugerkonto. Hvis brugerne ikke ønsker at sende denne form for informationer til LinkedIn, er der mulighed for at logge af, før vores websted indlæses.

Platformen giver mulighed for at afbestille personlige præferencer med hensyn til e-mails og SMS-beskeder. LinkedIn samarbejder med firmaer som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan afsætte cookies. Du kan finde en opt-out for sådanne cookies her. Du kan indlæse de gældende databeskyttelsesbestemmelser samt cookie-retningslinjerne her: Databeskyttelseserklæring | Cookie-retningslinjer

Opslag, som brugere har markeret med "Synes godt om", eller delte indhold kan i givet fald læses i hele verden. LinkedIn behandler også oplysninger uden for den Europæiske Union på basis af "Privacy Shield" og den tilsvarende afgørelse om tilstrækkelighed iht. Databeskyttelsesforordningens art. 45. LinkedIn forpligter sig dermed til at overholde de europæiske retningslinjer for databeskyttelse. Yderligere informationer om LinkedIn Privacy-Shield-status findes her.

Pinterest
Felder KG benytter komponenter fra tjenesten Pinterest på sit websted. Pinterest er et socialt netværk samt en visuel søgemaskine, hvor brugerne kan finde inspiration og "gemme" disse ideer på virtuelle opslagstavler.
Netværket drives af Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Europæiske brugere skal henvende sig til Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland vedrørende databeskyttelse.

Vi er ansvarlige for behandling af oplysningerne, såfremt vi har indflydelse på behandlingen. Med hensyn til de behandlinger, som Pinterest er ansvarlig for, henviser vi til virksomhedens Databeskyttelseserklæring. Desuden kan brugere her finde muligheder angående deres informationer, og også hvor og hvordan der kan udføres opt-out.
Ved at bruge Pinterest-komponenterne er det muligt for os at få anonymiserede informationer om brugeradfærden. Disse oplysninger kan indordnes under brugerkontoen, hvis den registrerede person samtidig er logget ind på Pinterest. Hvis det ikke ønskes, anbefaler vi, at man logger ud på Pinterest, før vores side indlæses.

Offentlige nåle og opslagstavler kan ses af alle. Det betyder, at hvis registrerede personer gør indsigelse mod en sådan behandling af deres oplysninger, bør der oprettes private opslagstavler, og emner, som vi stiller til rådighed, bør man holde op med at følge. Med hensyn til retten til indsigelse og tilbagekaldelse i forbindelse med databehandling foretaget af Pinterest henviser vi til denne virksomheds bestemmelser.
Pinterest er en verdensomspændende tjeneste. Det betyder, at oplysninger blandt andet også gemmes og behandles uden for den Europæiske Union. Inden for EØS er virksomheden dog certificeret med "Privacy Shield", hvilket betyder, at de europæiske bestemmelser vedrørende databeskyttelse overholdes. Du kan læse mere om dette her.

Twitter
På vores websted har vi integreret komponenter fra Twitter. Twitter er en mikroblogtjeneste, der tilhører virksomheden Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900 i CA 94103 San Francisco, USA. På platformen kan brugerne sprede korte, telegramagtige beskeder ("tweets").

Vi er kun ansvarlige for behandling af oplysningerne, såfremt vi har indflydelse på behandlingen.  Du kan læse yderligere bestemmelser vedrørende databeskyttelse hos Twitter her.
Ved at indlæse webstedet downloades Twitter-komponenten for at muliggøre en tilsvarende visning i den benyttede browser. Som følge af denne proces får Twitter fx kendskab til, hvilke sider der konkret er blevet besøgt. Der kan læses mere om de benyttede plugins her.

Hvis en registreret person samtidig er logget ind på Twitter, kan alle de data, der modtages, som for eksempel hvor længe man bliver på siden, og hvilke sider der indlæses, indordnes under den pågældende brugerkonto. Dette sker uafhængigt af, om den registrerede person har klikket på Twitter-komponenten eller ej. Disse oplysninger gemmes og behandles af Twitter. Hvis en sådan indordning eller overførsel af oplysninger ikke ønskes, kan dette forhindres ved at logge af, før vores websted indlæses. Her finder du endnu flere informationer og opt-out-muligheder.
Favoritter og delt indhold kan i givet fald læses i hele verden. Twitter Inc. behandler også oplysninger uden for den Europæiske Union på basis af "Privacy Shield". Twitter Inc. forpligter sig dermed til at overholde de europæiske retningslinjer for databeskyttelse. Her får du mere at vide om Privacy-Shield-statussen.

YouTube
På vores websted er der integreret komponenter fra YouTube. YouTube er en videoportal, der tilhører den amerikanske virksomhed YouTube, LLC, der siden 2006 har været et datterselskab i Google, LLC. YouTube er hjemhørende i San Bruno, 901 Cherry Ave., CA 94066, USA. På denne platform kan videoklip gratis slås op og desuden afspilles, bedømmes og kommenteres online. YouTube tillader publicering af fx film- og tv-udsnit, musikvideoer, trailere samt film og slideshows, man selv har optaget.
Vi er kun ansvarlige for behandling af oplysningerne, såfremt vi har indflydelse på den. 

Lige så snart vores websted indlæses, downloades YouTube-komponenten. Hvis en registreret person samtidig er logget ind på YouTube, kan data vedrørende indlæsning af siden samt for hvor længe man bliver på siden, indordnes under brugerkontoen. Dette kan du forhindre ved at logge af på YouTube, før du indlæser vores internetside.
Du kan finde flere informationer om indsamling, behandling og brug af personoplysninger hos YouTube her. De indsamlede data, der indordnes under Google-kontoen, og den reklame, der personaliseres til kontoen, kan forvaltes her.

YouTube (og dermed Google) behandler også data uden for den Europæiske Union. Kommentarer, bedømmelser og delt indhold kan under visse forudsætninger læses i hele verden. I kraft af at YouTube hører til det såkaldte "Privacy Shield", garanterer virksomheden, at de europæiske databeskyttelsesretningslinjer overholdes. Du kan finde flere informationer om Privacy Shield hos YouTube/Google her.